SNAA Store

Rosaries

rosary

Catholic Rosaries

Price : $ 3 to $ 7

Year Published : New

ISBN : RR0101

Walk-in order only

 

 

Description: 

Best Catholic Rosaries available for purchase exclusively at the office only. SNAA Office – 332 East 32nd Street – Brooklyn, NY 11226 – (718) 856-3323

 

Crosses and crucifixes

 

crucifix_sCatholic Crosses and crucifixes

Year Published : New

ISBN : CC0101

Price : $ 1 to $ 5    Walk in order only

 

 

Description:

Beautifull Catholic Crosses and crucifixes available for purchase exclusively at the office only. SNAA Office – 332 East 32nd Street – Brooklyn, NY 11226 – (718) 856-3323

 

Au voeu du poème

poemePatirck Aris

Year Published : 2005

ISBN : 1930847904

Price : $ 15.00

190 pages

Livre

 

 

Description:

Sommaire: – Joies Perdues – Naufrage – Le Combat Journalier – Sur La Route – Foi – Lumière

 

Nouvo Testaman-an

nvtestaman_sLabib nan lang kreyòl Ayisyen

Year Published : 1974

ISBN : 9993554014

Price : $ 10.00

 

 

Description:

Labib nan lang kreyòl Ayisyen. Sa k te egziste depi nan kòmansman an, sa nou te tande a. Sa nou te obsève a, ak sa men nou, te touche a, o sijè pawòl lavi a.

 

Mariage, Divorce et Nullité

mariageMgr. Geoffrey Robinson

Year Published : 1984

ISBN : 289088256X

Pages: 95

Price : $ 7.00

 

 

 

Description:

L’objectif premier de ce livre est de rejoindre les catholiques dont le mariage a éclaté. Une explication des principles catholiques les aidera à se sentir acceptés et en paix avec l’Église.

 

doktrinKolèj Pastoral Labib ak Doktrin

“Inyorans Labib se inyorans Kris la”

Year Published : 2011

ISBN : 5800070293785

Pages: 246

Price : $ 15.00

 

Description: 

Ti Liv sa, se rezilta yon pwogram edikasyon lafwa ki te devlope nan Brooklyn NY pou bay Katolik Layik nan pawas yo yon fòmasyon solid ki chita sou pawòl Bondye ak sou Doktrin legliz. Se yon pwogram ki bay an menm tan, you bon fòmasyon espirityèl.

C’est Fête Chez Nous

chez_nousPierre Dufresne

Year Published : 1983

ISBN : 2890881393

Pages:192

Price : $ 10.00

 

 

 

Description: 

Paroles pour prier et célébrer à la maison. Les prières et les célébrations contenues dans ce livre peuvent aussi être utilisées par des groupes fort divers: fraternités, groupes de prière, personnes agées, jeunes en session de fin de semaine, etc.

Chantons Ensemble Le Seigneur

chantons_sRev. Franky Jean

Year Published : 2001

ISBN : 3057576241

1089 pages

Price : $ 15.00

 

Description: 

Liv sa, se yon rekèy chan pou ede tout fidèl Katolik bay lwanj ak glwa pou Bondye Papa a. Objektif nou pou liv sa a, se pou l sèvi

 

 

Vivre le carême ensemble

 

caremeJean Yves Garneau

 

Year Published : 1987

ISBN : 2890882926

Pages:  32

Price : $ 3.00

 

Description: 

Que ferons-nous de spécial, cette année, pour mieux vivre le carême? Quelle action concrète pourrions-nous faire, comme groupe, pour vivre un carême de partage? Dans quel esprit, avec quels gestes concrets, vivrons-nous, cette année, la semaine sainte et le Triduum Pasqual?

 

 

Bib La (nan nouvo òtograf la)

biblaSociete Biblique Haitienne

Year Published : 1999

ISBN : HT052N

Price : $ 16.00

 

 

 

 

Description: 

Pawòl Bondye an Ayisyen. Daprè tèks Ebre ak tèks Grèk yo. Edisyon korije epi ak diksyonè.

 

 Ane C-2 : Pak – Fen ane a

ane_c2Fè sa pou nou sonje mwen

Year Published : 1983

ISBN : 1983C2

Pages: 295

Price : $ 20.00

 

 

 

Description: 

Liv sa, se yon zouti sèlman li ta vle ye. Li pa pretann fè anyen rèd. Li bann lide. Sèvi avè l daprè bezwen kominote nou yo. Nan liv sa a, nou mete anpil nouvo gro lwanj pou Bondye.

 

Ane C-1 : Lavan – Pak

ane_c1Fè sa pou nou sonje mwen

Year Published : 1985

ISBN : 1985C1

Pages: 303

Price : $ 20.00

 

 

 

Description:

Liv sa, se yon zouti sèlman li ta vle ye. Li pa pretann fè anyen rèd. Li bann lide. Sèvi avè l daprè bezwen kominote nou yo. Nan liv sa a, nou mete anpil nouvo gro lwanj pou Bondye.

 

Ane B-2 : Pak – Fen ane a

ane_b2Fè sa pou nou sonje mwen

Year Published : 1982

SBN : 1982B2

Pages 253

Price : $ 20.00

 

 

Description:

Liv sa, se yon zouti sèlman li ta vle ye. Li pa pretann fè anyen rèd. Li bann lide. Sèvi avè l daprè bezwen kominote nou yo. Nan liv sa a, nou mete anpil nouvo gro lwanj pou Bondye.

 

Ane B-1 : Lavan – Pak

ane_b1Fè sa pou nou sonje mwen

Year Published : 1982

ISBN : 1983B1

Pages: 258

Price : $ 20.00

 

 

 

Description:

Liv sa, se yon zouti sèlman li ta vle ye. Li pa pretann fè anyen rèd. Li bann lide. Sèvi avè l daprè bezwen kominote nou yo. Nan liv sa a, n a jwenn premye dimanch lavan.

 

Ane A-2 : Pak – Fen ane a

ane_a2Fè sa pou nou sonje mwen

Year Published : 1984

ISBN : 1984A2

Pages: 297

Price : $ 20.00

 

 

 

Description:

Liv sa, se yon zouti sèlman li ta vle ye. Li pa pretann fè anyen rèd. Li bann lide. Sèvi avè l daprè bezwen kominote nou yo. Nan liv sa a, n a jwenn tou kèk lapriyè sou pen ak diven an.

 

Ane A-1 : Lavan-Pak

ane_a1Fè sa pou nou sonje mwen

Year Published : 1983

ISBN : 1983A1

Price : $ 20.00

Pages: 291

 

 

 

Description:

Liv sa, se yon zouti sèlman li ta vle ye. Li pa pretann fè anyen rèd. Li bann lide. Sèvi avè l daprè bezwen kominote nou yo.

 

National Center of the Haitian Apostolate 332 East 32nd Street Brooklyn, NY 11226 Tel. (718) 856-3323

Connect with Us

Link to my Facebook Page
Link to my Rss Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page